Vad har jag fått från dig, Mor?

Följ med Boel, Ellse, Bengta, Sissa och Elna genom Skånes historia. Från 1762 till 1941 i Kjelkestad, Karsholm och Bäckaskog. Runt Oppmannasjön rider Kung Karl XV. Berättelsen hamnar också i Christianstad, Gårrö och Åhus kärr.
Mina fattiga mormödrars vardag och möten med svenska och danska soldater. Krig, kamp och död men också kärlek, gemenskap och förtroliga samtal. En tillvaro bland humle och kålrötter.
Vi möter också Grava-Karna, Carl von Linné, Anna Månsdotter och Kyrkoherde Kämpe Gleerup som skriver dikter och sånger.
Och mycket mer.

 

 

 

Fågel Fenix

Jag har kallat ”Fågel Fenix” för en reflektions- och tänkebok. Den är skriven med utgångspunkt från min 15 åriga erfarenhet från fängelse- och häktesvärlden. Den handlar om människor jag mött, om ångest, problem men också förändring och glädjeämnen. Här finns också några böner, sånger och dikter skrivna av intagna som jag träffat.

Fågel Fenix, är en mytisk fågel förknippad med en rad legender från olika kulturer. Den var en helig fågel hos forntidens egyptier.
Jag sammanfattar även följande: Fågel Fenix betyder feniciska fågeln. Eftersom Fenix i grekiskan också är benämningen på palmträdet, förekommer i antik konst avbildningar av Fågel Fenix ofta tillsammans med palmkvistar. Sådana bilder är vanliga i katakomberna, där de första kristna höll sina underjordiska gudstjänster och begravde sina döda. Som hemligt kristet kodtecken var det lämpligt. Fågeln förekom i allmänna och hedniska sammanhang och när man använde den behövde det inte betyda att man röjde sig som kristen.
Ändå hade den för de kristna sin särskilda, dolda innebörd. Det heliga tecknets hemlighet var: Kristi död och uppståndelse.

Med hopptexter menas också, hopp som i hoppas, texter som ger förhoppningar. Min önskan är att du skall finna något bra för dig i dessa texter, som kan ge dig förväntningar inför framtiden och att du som Fågel Fenix dör från något och står upp igen till nytt liv, ny kraft, ny glädje och ny tro. Kanske du får nya tankar och ord, så att du börjar stryka och ändra eller komplettera i texterna.

 

Bössan på axeln spaden i jorden

Den dansk-norska arméns intåg i Vänersborg 1788, mordet på kronojägare Mörk på Hunneberg, Lasse-Maja, Gustaf III:s död, de originella prästerna John Herman Ekendal och Mårten Landahl, allt finns med i denna roman.
Men dessa händelser och personer är bara kulisser till de verkliga huvudpersonerna i Roger Blombergs släktroman, som utspelar sig i trakterna runt södra Vänern:

FARFARS FARFARS FARFAR arbetskarlen Anders Jakobsson född 1750 och boende i Vänersborg i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

FARFARS FARFARS FAR soldaten Christian Andersson Spång från Gundlebo rote i Väne-Ryrs socken väster om Vänersborg.

FARFARS FARFAR Johan Christiansson Spång som var dräng i hela sitt liv, den mesta tiden på Håberg i Flo socken i närheten av Grästorp.

FARFARS FAR Johan Christian Blomberg som liksom sin farfar var soldat i Västgöta-Dals regemente med roten i Sals socken. Romanen slutar med hans död 1933.

Dessa släktingar får vi följa i glädje och sorg under 150 år:
Vid regementsmöten på övningsheden, på kungajakt, vid dop och begravning, under arbete och husförhör, på tjänstgörning vid Carlstens fästning, vid vargjakt, på gästgivargården, under missväxtår, när tycke uppstår, vid julfirande, då järnvägen dras genom bygden och under den första bilturen. Roger Blomberg är frälsningsofficer och har på sin fritid tidigare skrivit tre böcker, varav ”Innanför murarna” byggde på erfarenheterna från hans tid som fängelsepastor.
Den nya boken har växt fram efter det att hans fru Monica börjat släktforska och med en önskan att lära känna sina rötter.

Lektörsomdöme (Bibliotekstjänst)
Roger Blomberg, född 1951, är kårledare vid Frälsningsarmékåren i Södertälje. Han redovisar sina erfarenheter som fängelsepastor på säkerhetsanstalten Hall i romanen "Innanför murarna" från 2002. Hans nya skönlitterära arbete bygger på omfattande släktforskning. Författaren redogör för sina avhållna anförvanters öden och äventyr 1788-1933. De är bosatta i trakterna kring södra Vänern. De försörjer sig som lantarbetare vid västgötska gårdar och indelta soldater vid Västgöta-Dals regemente. Personskildringarna är skissartade. Blomberg upplyser att hans romangestalter är fattiga, skötsamma och gudfruktiga. De upplever kristendomen som ett själens läkemedel. De gör aldrig uppror mot överheten. Miljöskildringarna är utförliga, tyngs ibland av detaljanhopning. Berättarglädjen är ohämmad och oförfalskad. Författaren redogör livfullt för forna tiders seder och bruk. Kärlekssagan om en vanlig fattig dräng och en vanlig fattig piga lyser och skimrar. Denna bygdekrönika är inte säkert konstruerad eller glansfullt skriven, men den har en värme och en enkel direkthet som gör ett starkt intryck.
Göran Källqvist

 

Innanför murarna
Nytryck 2016

Tre celler - fyra människor

Tre fångar i isoleringen som i fängelsepastorn Karl Kellerman har sin enda kontakt med verkligheten utanför, kanske också sin enda kontakt med verkligheten inom dem själva.

I dessa möten bakom tjock betong och tunga ståldörrar förändras gradvis synen på tillvaron. Både för de isolerade och för Karl Kellerman själv.

ROGER BLOMBERG, som själv under nio år var fängelsepastor på Hall, delar här med sig av sin djupa erfarenhet av mänsklig förnedring och ondska, livets möjligheter till förändring och det kristna kärleksbudskapets konkreta innebörd.

Roger Blombergs litterära skildring av livet på ett fängelse kombinerar språklig skärpa med ett äkta engagemang för de stora frågorna: Vad gör mig till människa? Vad innebär kristen tro i fängelsets vardag? Hur når jag bortom skulden fram till försoning?

Roger Blombergs berättelse lämnar läsaren djupt berörd och många erfarenheter rikare. Karls, Stefans, Eriks och Muhammeds ansikten lever kvar långt efter det att bokens pärmar slutit sig. Kvar dröjer sig också ett vemodigt leende och en insikt om de val vi gör och de konsekvenser vi tvingas leva med.
Mats Uttervall

 

Oväntat möte

David, trettiotvå år.
Nu tänker han för första gången framåt mot sin egen död, sin egen upplösning.
Det mesta av livet ligger bakom tycker han, nu gäller det att sammanfatta, försöka komma underfund med vad jordelivet egentligen går ut på. Tillvaron är en resa, nu är frågan var målet är och vilken väg han skall välja för att komma dit.
Var finns sanningen?
Han söker i asatro, buddism, kristen tro och New Age.
Ingenting är självklart.

 

 

Hummerns skal brister

Han tog på sig sina gymnastikskor och sprang längs stranden i bohuslän. Han besökte Boda glasbruk och tittade in i elden. Han drogs till ljudet av en porlande källa. Han lever med i en Ulf Lundell konsert på skeppsholmen. Han ser Jesus ligga på en gräsmatta på Djurgården med ett grässtrå i munnen. Han studerar och reflekterar över målningarna i kulverten i Hallfängelset. Han grips av Ingmar Bergmans film "viskningar och rop".

Han ser en stor tavla med mörk himmel och nakna människor uppe på en kulle.

Alla dessa upplevelser ger näring åt tankar och visioner i författarens inre: Människan behöver spränga sitt skal - precis som hummern - för att ta risken att bli sårbar ,formbar och redo att låta sig förvandlas och få en ny identitet genom mötet med det gudomliga.

Roger Blomberg är officer i Frälsningsarmén och arbetar som fängelsepastor på Hallfängelset och med Frälsnigsarméns barn- och ungdomsarbete.

Roger upplever mycket som sätter hans fantasi i rörelse och ger honom visioner om förändringar inom människor han möter. Precis som hummerns skal brister för att tillåta honom växa, så behöver vi människor uppleva befrielse från allt som stänger inne.

Denna bok kan läsas av alla: Människor i kris. Sökare. Människor som längtar efter inre befrielse såväl som yttre.